• Martynas & Egle

    Litwa

    Martynas Stonys i Egle Regelskis to jedna z najwspanialszych par w Wilnie na Litwie. Od czasu otwarcia studia tańca Hoppers’ wspólnie budują litewską scenę taneczną. Poza uczeniem ich celem jest również pomaganie ludziom w osiągnięciu przyjemności z tańca.

    POWRÓT