• Blues Fellows

    Polska

    Blues Fellows został założony w 1984 r. Jest to jeden z czołowych polskich zespołów grających jazz tradycyjny. Repertuar, na który składają się standardy z lat 20. i 40. balansuje pomiędzy, rzecz jasna, dixielandem a jazzem nowoorleańskim. Dzięki energii i żywemu temperamentowi wykonawców legendarne już utwory zostają odrodzone w specyficznym duchu zespołu.

    POWRÓT